Naším posláním je pomáhat ...

V roce 2018 jsme pomohli také zde:

15 000 Kč
pro
Matěje Švuba

15 000 Kč pro 12letého Matýska na osobní asistenci při mimoškolních aktivitách. Matýsek má diagnózu autismus, ADHD, hluchota.

10 000 Kč
pro
Věru Hrádkovou

10 000 Kč na osobní asistenci pro 64letou paní Věru s DMO, kvadruparéza

10 000 Kč
pro
Daniela Beneše

10 000 Kč na terapie a cvičení pro 2,5letého Danečka s vývojovou vadou mozku, mikrocefalií, sekundární epilepsií.

10 000 Kč
pro
Adama Kudláčka

10 000 Kč na osobní asistenci do integrační školky pro 4letého Adámka s multisystémovou vývojovou poruchou. 

10 000 Kč
pro
Kristýnu Konupkovou

10 000 Kč na osobní asistenci pro 11letou Kristýnku s mitochondriální encefalomyopatií a epilepsií.

10 000 Kč
pro
Jonáše Davida

10 000 Kč na osobní asistenci pro 7letého Jonáška s diagnózou dětský autismus, hyperaktivita, dysfázie.

20 000 Kč
pro
Jaromíra Nicolase Lamače

20 000 Kč na osobní asistenci pro 15letého Jaromíra, chlapce s ADHD, epilepsií, poruchami chování.

20 000 Kč
pro
Vladimíra Gráce

20 000 Kč na osobní asistenci pro 9letého Vláďu s diagnózou ADHD.

20 000 Kč
pro
Matěje a Jakuba Benešovi

20 000 Kč na osobní asistenci pro 8letá dvojčata Matýska a Kubíčka s DMO a degenerativním onemocněním nervové soustavy.

10 000 Kč
pro
Daniela Volfa

10 000 Kč na osobní asistenci pro 12letého Daníka, chlapce s vrozenou vývojovou vadou, epilepsií, diparézou, těžkou psychomotorickou retardací. 

6 000 Kč
pro
Štěpána Zábranského

6 000 Kč na osobní asistenci v období letních prázdnin pro 13letého Štěpána, chlapce s autismem a epilepsií.

10 000 Kč
pro
Davida Zvoníčka

10 000 Kč pro 17letého Davida na osobní asistenci. David má diagnózu DMO, spastická triparéza.

25 000 Kč
pro
Míšu Juráčka

25 000 Kč na osobní asistentku - zdravotní sestru pro 2letého Míšu, který trpí vzácnou vrozenou vadou, epilepsií a je napojem 24 hodin na domácí plicní ventilaci.

8 000 Kč
pro
Lucinku Mikovou

8 000 Kč pro 5letou Lucinku se spinální muskulární atrofií. Příspěvek bude použit na osobní asistenci.

20 000 Kč
pro
Jana Vagenknechta

20 000 Kč na úhradu osobní asistence pro 18letého Honzu s neurodegenerativním onemocněním a autistickými rysy.

10 000 Kč
pro
Patrika Tylše

10 000 Kč na osobní asistenci pro 12letého Patrika s DMO, spatická diparéza.

10 000 Kč
pro
Vendulu Novotnou

10 000 Kč na osobní asistenci pro 13letou Vendulku, dívku s Aspergerovým syndromem.

10 000 Kč
pro
Filipa Bríšku

10 000 Kč na osobní asistenci pro 6letého Filípka s infantilním autismem a středně těžkou mentální retardací.

10 000 Kč
pro
Davida Remeše

10 000 Kč na osobní asistenci pro 36letého Davida s diagnózou DMO, kvadruparetická forma.

Sponzorují    ČSOB     Expert Elektro     Tesco - Pomáháme s Vámi     
Scanservice     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association