Naším posláním je pomáhat ...

V letošním roce jsme pomohli také zde:

15 000 Kč
pro
Michala Greška

15 000 Kč na osobní asistenci pro 28letého Michala s DMO, spastická kvadruparéza. Bydlí ve spolubytě pod záštitou Asistence o.p.s. Praha. Matka mu pomáhá hradit náklady na dopravu, nájemné,jídlo apod.

15 000 Kč
pro
Jakuba Rohela

15 000 Kč na osobní asistenci pro18letého Kubu s Düchenovou svalovou dystrofií.V rodině ještě dvě další děti.

20 000 Kč
pro
Nelly a Natalli Lužické

20 000 Kč na osobní asistenci pro 7letá dvojčata Nelly a Natalli. Obě dívky mají dětskou mozkovou obrnu, epilepsii, mozečkový syndrom, alergie. Matka samoživitelka. 

20 000 Kč
pro
Danielu Wiederovou

20 000 Kč na osobní asistenci pro 16letou Danielu s atypickým autismem, lehkou mentální retardací, opožděným vývojem. Matka samoživitelka, v rodině ještě jedno dítě (dvojče).

15 000 Kč
pro
Daniela Sziváka

15 000 Kč na osobní asistenci pro 3letého Danečka s DMO, zhoubný nádor na oku, mikrocefalie. Dvojče sestřička je zdravá. Matka samoživitelka.

10 000 Kč
pro
Sofii Kendiurovou

10 000 Kč na osobní asistenci pro 8letou Sofinku s těžkou vrozenou vývojovou vadou, spastická diparéza, epilepsie. Matka samoživitelka.

15 000 Kč
pro
Kateřinu Lasíkovou

15 000 Kč na částečné uhrazení pobytu ve stacionáři pro 25letou Katku s GM 1 gangliosodózou. 

20 000 Kč
pro
Daniela Macana

20 000 Kč na osobní asistenci pro 7letého Danečka s diagnózou DMO - kvadruparetická forma. Matka samoživitelka, v rodině ještě jedno dítě.

15 000 Kč
pro
Mattea Lilushviliho

15 000 Kč na osobní asistenci pro 13letého Mattea. Chlapec má diagnózu dětský autismus, mentální retardace, má fobii z lidí, sebepoškozuje se. V rodině ještě jedno dítě. Matka samoživitelka, sama vážně nemocná.

10 000 Kč
pro
Jaroslava Křepelku

10 000 Kč na osobní asistenci pro 28letého Jaroslava ve vigilním komatu po autonehodě. Matka samoživitelka.

20 000 Kč
pro
Michala Bujtara

20 000 Kč na odlehčovací službu v JÚ pro 20letého Michala s DMO. Matka samoživitelka.

15 000 Kč
pro
Viktorii Pouzarovou

15 000 Kč na osobní asistenci pro18letou Viktorku s diagnózou Aicardi Goutieres syndrom, kvadruparéza, sekundární epilepsie. Matka samoživitelka. V rodině ještě jedno dítě. 

10 000 Kč
pro
Marii Reisingerovou

10 000 Kč  na osobní asistenci pro 15letou Marušku se spinální svalovou atrofií - SMA III

10 000 Kč
pro
Filipa Bríšku

10 000 Kč na osobní asistenci pro 10letého Filípka, chlapce s nízkofunkčním autismem, ADHD. V rodině ještě jedno dítě.

10 000 Kč
pro
Lukáše Hanzelku

10 000 Kč na osobní asistenci a odlehčovací služby pro 11letého Lukáše s diagnózou DMO s levostranným oslabením, TMR, autismus, epilepsie. 

10 000 Kč
pro
Thaddeuse Brow

10 000 Kč na osobní asistenci pro 10letého Thaddeuse, chlapce s poruchou autistického spektra, vrozená vývojová vada, mikrocephalie. 

Sponzorují    ČSOB     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association