Naším posláním je pomáhat ...

V roce 2016 jsme pomohli také zde:

8 000 Kč
pro
Adama Richtera

8 000 Kč na dofinancování osobní asistence do školy pro 9letého Adama s ADHD a vývojovou dysfázií

20 000 Kč
pro
Nicolase Úbla

20 000 Kč pro 3letého Nicoláska s diagnózou DMO, pravostranná hemiparéza, Dandy Walker syndrom, hydrocefalus, VP shunt

10 000 Kč
pro
Oblastní charitu Znojmo

10 000 Kč na mzdové náklady osobních asistentů, kteří pomáhají v herně služby, školní družině nebo v domácím prostředí 6 dětem s postižením CNS

30 000 Kč
pro
Václava Ošmeru

30 000 Kč na úhradu nákladů na osobní asistenci pro 15letého Vaška s diagnózou DMO, kvadruparéza

15 000 Kč
pro
Centrum ORION, z.s.

15 000 Kč na dofinancování mezd osobních asistentů do MŠ, kam dochází 12 dětí s postižením

15 000 Kč
pro
Annu Škaloudovou

15 000 Kč pro 8letou Aničku s diagnózou DMO, kvadruparéza, epilepsie na osobní asistenci do školy

17 000 Kč
pro
Matěje Švuba

17 000 Kč na úhradu nákladů na osobní asistenci do ZŠ pro 10letého Matěje s autismem, ADHD, těžkou mentální retardací

8 000 Kč
pro
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

8 000 Kč na mzdové náklady osobní asistentky, která se stará o 4letého chlapce s dětskou mozkovou obrnou

30 000 Kč
pro
Patrika Hutaře

30 000 Kč na úhradu nákladů na osobní asistenci pro 25letého Patrika s dětskou mozkovou obrnou. Rodina se stará i o druhé dítě s DMO.

10 000 Kč
pro
Občanské sdružení "Pomocná ruka"

10 000 Kč na osobní asistenci, která je poskytována v domácnostech 14 osob s postižením CNS

20 000 Kč
pro
Daniela Sadílka

20 000 Kč na osobní asistenci do speciální školky pro 5letého Danečka s dětským autismem

50 000 Kč
pro
Vítej...o.p.s., Hřebeč

 

50 000 Kč na podporu projektu "Chráněné bydlení pro dospělé nízkofunkční autisty"

15 000 Kč
pro
SK Kontakt Karlovy Vary

15 000 Kč na mzdové náklady instruktorů plavání, kteří se věnují 27 dětem s postižením

10 000 Kč
pro
Jana Varmužu

10 000 Kč na úhradu nákladů na osobní asistenci pro 5letého Honzíka se spinální svalovou atrofií

10 000 Kč
pro
Mobilní hospic Ondrášek, s.r.o.

10 000 Kč na zdravotnický materiál určený pro umírající dětské pacienty převážně s diagnózami vážné neurodegenerativní onemocnění, svalová dystrofie, těžká forma DMO apod.

15 000 Kč
pro
Matěje a Jakuba Benešovi

15 000 Kč na osobní asistenci pro 7letá dvojčata Matýska a Kubíčka s DMO a degenerativním onemocněním nervové soustavy

Sponzorují    ČSOB     Expert Elektro     Tesco - Pomáháme s Vámi
Scanservice     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association