Naším posláním je pomáhat ...

V letošním roce jsme pomohli také zde:

10 000 Kč
pro
Fabiána Přidala

10 000 Kč na osobní asistenci pro 9letého Fabiánka s diagnózou dětská mozková obrna, hydrocefalus, epilepsie, těžká mentální retardace.

10 000 Kč
pro
Lukáše Hanzelku

10 000 Kč na osobní asistenci a odlehčovací služby pro 11letého Lukáše s diagnózou dětská mozková obrna s levostranným oslabením, autismus a epilepsie. 

15 000 Kč
pro
Daniela Sziváka

15 000 Kč na osobní asistenci pro 3letého Danečka s DMO, zhoubný nádor na oku, mikrocefalie. Dvojče sestřička je zdravá. Matka samoživitelka.

30 000 Kč
pro
Matěje Ščibrana

30 000 Kč na osobní asistenci pro 9letého Matěje s diagnózou dětská mozková obrna, spastická kvadruparéza, epilepsie. V rodině ještě dvě další děti.

10 000 Kč
pro
Artura Šindlera

10 000 Kč na osobní asistenci pro 10letého Artura, chlapce s dětským autismem, středně těžkou mentální retardací a epilepsií. Matka samoživitelka, v rodině ještě jedno dítě.

10 000 Kč
pro
Jonáše Davida

10 000 Kč na osobní asistenci pro11letého Davida, chlapce s dětským autismem, dysfázií a hyperaktivitou.

10 000 Kč
pro
Jiřího Kudrnovského

10 000 Kč na respitní pobyty pro 4letého Jiříka se závažnou vývojovou vadou mozku Agenese Corpus callosum, centrálním hypotonickým syndromem, epilepsií a těžkou mentální retardací. Matka samoživitelka, v rodině dvě další děti.

10 000 Kč
pro
Tommyho Burgharta

10 000 Kč na osobní asistenci pro 9letého Tommyho, chlapce s vývojovým mozkovým onemocněním. Matka samoživitelka.

20 000 Kč
pro
Daniela Macana

20 000 Kč na osobní asistenci pro 7letého Danečka s diagnózou DMO - kvadruparetická forma. Matka samoživitelka, v rodině ještě jedno dítě.

10 000 Kč
pro
Matyáše Urbana

10 000 Kč na osobní asistenci pro 6letého Matyáška s Duchennovou muskulární dystrofií. V rodině ještě jedno dítě. 

10 000 Kč
pro
Dalibora Knappa

10 000 Kč na osobní asistenci pro 2letého Daliborka, který má diagnózu spinální muskulární atrofie.

10 000 Kč
pro
Patrika Hutaře

10 000 Kč na sociální služby osobní asistence a odlehčovací služby pro 31letého Patrika s dětskou mozkovou obrnou.

10 000 Kč
pro
Mattea Liluashviliho

10 000 Kč na osobní asistenci pro 14letého Mattea, chlapce s dětským autismem, mentální retardací, sebepoškozování, sociálně - úzkostná porucha. Matka samoživitelka.

10 000 Kč
pro
Františka Maschke

10 000 Kč na osobní asistenci pro 9letého Františka s mutací genu AIFM 1, palleo - neocerebellární syndrom, epilepsie, kvadruparéza. Otec v invalidním důchodu, stará se o  chlapce sám.

30 000 Kč
pro
Natalli a Nelly Lužické

30 000 Kč osobní asistenci pro 9letá dvojčata - Natalli a Nelly, které mají diagnózu dětská mozková obrna, epilepsie. Matka samoživitelka.

15 000 Kč
pro
Růženku Chadimovou

15 000 Kč na osobní asistenci pro15letou Růženku se syndromem Conrelia de Lange, středně těžkou mentální retardací a autismem.

10 000 Kč
pro
Sofii Kendiurovou

10 000 Kč na osobní asistenci pro 8letou Sofinku s těžkou vrozenou vývojovou vadou, spastická diparéza, epilepsie. Matka samoživitelka.

10 000 Kč
pro
Matěje Švuba

10 000 Kč na osobní asistenci pro 16letého Matěje, chlapce s autismem, epilepsií, těžkou mentální retardací.

15 000 Kč
pro
Veroniku a Terezu Fajtovi

15 000 Kč na osobní asistenci pro 26letou Veroniku a její dvojče Terezku, které mají diagnózu dětská mozková obrna a epilepsie.

10 000 Kč
pro
Matyáše Michálka

10 000 Kč pro 5letého Matýska s poruchou autistického spektra na osobní asistenci.

10 000 Kč
pro
Jiřího Reifa

10 000 Kč na osobní asistenci pro 23letého Jirku s diagnózou dětská mozková obrna, kvadruparéza, psychomotorická retardace. Matka samoživitelka.

Sponzorují    ČSOB     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association